close
تبلیغات در اینترنت
درس
loading...

دنیای نهمی ها

    با نام ، یاد و توکل بر خداوند متعال محتوای الکترونیکی آموزشی درس هفتم عربی هشتم ، جهت استفاده دبیران محترم در کلاس درس و استفاده دانش آموزان عزیز در کلاس و منزل تهیه و تولید شده است . این محتوا در راستای اهداف کتاب درسی و مولفین کتب درسی تهیه و ارائه شده است محتوای ساخته شده دارای خصوصیاتی به شرح ذیل می باشد . - مطابق با اهداف کتاب درسی  - قابلیت استفاده در کلاس درس توسط دبیران محترم و استفاده دانش آموزان در منزل  - قابلیت اجرا بر روی سی دی و همچنین…

حسین آزاد بازدید : 934 سه شنبه 18 مهر 1396 نظرات ()
صیغه

 فعل

ماضی

 معنی

 فعل

مضارع

معنی 

 ماضی

منفی

 معنی

 مضارع

منفی

 معنی  مستقبل معنی  امر  معنی  نهی  معنی 

 مفرد

مذکر

غایب

کتبَ  نوشت   یکتبُ

 می

نویسد

 ما

کتبَ

 ننوشت

 لا

یکتبُ

 نمی

نویسد

 سوف

یکتبُ

 خواهد

نوشت

...   ....  .... ....... 

 مثنی

مذکر

غایب

کتبا  نوشتند  یکتبان 

می

نویسند 

ما

کتبا 

ننوشتند 

لا

یکتبان 

نمی

نویسند 

سوف

یکتبان

 

خواهند

نوشت 

....   .... .... .  .....

 جمع

مذکر

غایب

کتبوا  نوشتند  یکتبون 

می

نویسند 

ما

کتبوا 

ننوشتند 

لا

یکتبون 

نمی

نویسند 

سوف

یکتبون 

خواهند

نوشت 

...  ...  ....  .... 

 مفرد

مونث

غایب

 کتبتْ نوشت  تکتبُ

می

نویسد 

ما

کتبَت 

ننوشت 

لا

تکتبُ 

نمی

نویسد 

سوف

تکتبُ 

خواهد

نوشت 

   ..   .... .... ... .... 

مثنی

مونث

غایب 

 کتبَتا نوشتند  تکتبان  

می

نویسند 

ما

کتبتا 

ننوشتند 

لا

تکتبان 

نمی

نویسند 

سوف

تکتبان 

خواهند

نوشت 

...  ....  ....  ..... 

جمع

مونث

غایب 

 کتبنَ نوشتند  یکتبنَ 

می

نویسند 

ما

کتبن 

ننوشتند 

لا

یکتبن 

نمی

نویسند 

سوف

یکتبن 

خواهند

نوشت 

....   .... ...  ..... 

 مفرد

مذکر

مخاطب

کتبتَ  نوشتی  تکتبُ 

می

نویسی 

ما

کتبتَ 

ننوشتی 

لا

تکتبُ 

نمی

نویسی 

سوف

تکتبُ 

خواهی

نوشت 

اُکتبْ  بنویس 

لا

تکتبْ 

ننویس 

 مثنی

مذکر

مخاطب

کتبتما  نوشتید  تکتبان 

می

نویسید 

ما

کتبتما 

ننوشتید 

لا

تکتبان 

نمی

نویسید 

سوف

تکتبان

 

خواهید

نوشت 

اُکتبا  بنویسید 

لا

تکتبا 

ننویسید 

جمع

مذکر

مخاطب 

کتبتم  نوشتید  تکتبون 

می

نویسید 

ما

کتبتم 

ننوشتید 

لا

تکتبون 

نمی

نویسید 

سوف

تکتبون 

خواهید

نوشت 

اُکتبوا  بنویسید 

لا

تکتبوا 

ننویسید 

مفرد

مونث

مخاطب 

کتبتِ  نوشتی   تکتبین

می

نویسی 

ما

کتبتِ 

ننوشتی 

لا

تکتبین 

نمی

نویسی 

سوف

تکتبین 

خواهی

نوشت 

اُکتبی  بنویس 

لا

تکتبی 

ننویس 

مثنی

مونث

مخاطب 

کتبتما  نوشتید  تکتبان 

می

نویسید 

ما

کتبتما 

ننوشتید 

لا

تکتبان 

نمی

نویسید 

سوف

تکتبان 

خواهید

نوشت 

اُکتبا  بنویسید 

لا

تکتبا 

ننویسید 

 جمع

مونث

مخاطب

کتبتن  نوشتید  تکتبن 

می

نویسید 

ما

کتبتن 

ننوشتید 

لا

تکتبن 

نمی

نویسید 

سوف

تکتبن 

خواهید

نوشت 

اُکتبنَ  بنویسید 

لا

تکتبنَ 

ننویسید 

متکلم

وحده 

کتبتُ  نوشتم  اَکتبُ 

می

نویسم 

ما

کتبتُ 

ننوشتم 

لا

اَکتبُ 

نمی

نویسم 

سوف

اَکتبُ 

خواهم نوشت  ...   ....  ..... ..... 

متکلم

مع الغیر 

کتبنا  نوشتیم  نکتبُ 

می

نویسیم 

ما

کتبنا 

ننوشتیم 

لا

نکتبُ 

نمی

نویسیم 

سوف

نکتبُ 

خواهیم

نوشت

حسین آزاد بازدید : 36 شنبه 08 آبان 1395 نظرات ()

ا نام ، یاد و توکل بر خداوند متعال محتوای الکترونیکی آموزشی درس پنجم عربی هشتم ، جهت استفاده دبیران محترم در کلاس درس و استفاده دانش آموزان عزیز در کلاس و منزل تهیه و تولید شده است . این محتوا در راستای اهداف کتاب درسی و مولفین کتب درسی تهیه و ارائه شده است محتوای ساخته شده دارای خصوصیاتی به شرح ذیل می باشد .

- مطابق با اهداف کتاب درسی

- قابلیت استفاده در کلاس درس توسط دبیران محترم و استفاده دانش آموزان در منزل

- قابلیت اجرا بر روی سی دی و همچنین هارد کامپیوتر

- تعاملی بوده و دارای آزمونها و تمارین تعاملی مختلف می باشد .

- دارای بازیهای لغات جهت تثبیت دامنه لغات دانش آموزان می باشد

- همراه با صوت عربی و ترجمه متون بوده که قابلیت کنترل توسط کاربر را دارد .

- سعی شده است پویا و جذاب باشد تا انگیزه بیشتری جهت استفاده دانش آموزان ایجاد نماید .

- و...

و اما صفحه اصلی محتوای ساخته شده

 

 

و اما توضیحاتی در خصوص چگونگی استفاده از محتوای ساخته شده

فایل قابل دانلود بصورت فشرده شده می باشد

که لازم است ابتدا از حالت فشرده خارج شود نرم افزارمورد نیاز این کار برنامه WinRAR بوده و جهت خارج نمودن از حالت فشرده روی فایل دانود شده راست کلیک نمایید و گزینه ٍExtract to Arabi8 darse2 را انتخاب نمایید تا از حالت فشرده خارج شود سپس پوشه مورد نظر را باز نموده و روی گزینه و یا فایل فلش story flash movie کلیک نمایید تا برنامه اجرا شود

در صورتی که محتوای پوشه اصلی را روی سی دی رایت نمایید قابلیت اتوران را نیز دارد.

 

http://upir.ir/937/5.gif

حسین آزاد بازدید : 33 شنبه 08 آبان 1395 نظرات ()

 

 

 

با نام ، یاد و توکل بر خداوند متعال محتوای الکترونیکی آموزشی درس هفتم عربی هشتم ، جهت استفاده دبیران محترم در کلاس درس و استفاده دانش آموزان عزیز در کلاس و منزل تهیه و تولید شده است . این محتوا در راستای اهداف کتاب درسی و مولفین کتب درسی تهیه و ارائه شده است محتوای ساخته شده دارای خصوصیاتی به شرح ذیل می باشد .

- مطابق با اهداف کتاب درسی 

- قابلیت استفاده در کلاس درس توسط دبیران محترم و استفاده دانش آموزان در منزل 

- قابلیت اجرا بر روی سی دی و همچنین هارد کامپیوتر 

- تعاملی بوده و دارای آزمونها و تمارین تعاملی مختلف می باشد .

- دارای بازیهای لغات جهت تثبیت دامنه لغات دانش آموزان می باشد 

- همراه با صوت عربی و ترجمه متون بوده که قابلیت کنترل توسط کاربر را دارد .

- سعی شده است پویا و جذاب باشد تا انگیزه بیشتری جهت استفاده دانش آموزان ایجاد نماید .

- و...

و اما صفحه اصلی محتوای ساخته شده 

و اما توضیحاتی در خصوص چگونگی استفاده از محتوای ساخته شده 

با کلیک بر روی تصاویر کوچک ، آنها را بزرگتر می بینید

با کلیک بر روی جاهای خالی معنای متن را مشاهده کنید 

فایل قابل دانلود بصورت فشرده شده می باشد 

که لازم است ابتدا از حالت فشرده خارج شود نرم افزارمورد نیاز این کار برنامه WinRAR بوده و جهت خارج نمودن از حالت فشرده روی فایل دانود شده راست کلیک نمایید و گزینه ٍExtract to Arabi8 darse2 را انتخاب نمایید تا از حالت فشرده خارج شود سپس پوشه مورد نظر را باز نموده و روی گزینه   و یا فایل فلش story flash movie کلیک نمایید تا برنامه اجرا شود 

در صورتی که محتوای پوشه اصلی را روی سی دی رایت نمایید قابلیت اتوران را نیز دارد 

 

انتشار این پست  فقط باذکر منبع

لطفا نظرات ، انتقادات و خرابی و عدم کار مطلوب بخشی از برنامه را اطلاع دهید 

 

دانلود نرم افزار فلش پلیر 13 جهت اجرای  مطلوب برنامه 

54597905516237052186.jpg;

 
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
با سلام شما می توانید همه ی مطالب درسی نهم را از اینجا دیده و یا دانلود کنید.
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  شما چه درسی را بیشتر دوست دارید؟

  آمار سایت
 • کل مطالب : 48
 • کل نظرات : 7
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 3
 • آی پی امروز : 4
 • آی پی دیروز : 16
 • بازدید امروز : 62
 • باردید دیروز : 26
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 15
 • بازدید هفته : 152
 • بازدید ماه : 557
 • بازدید سال : 557
 • بازدید کلی : 9,114
 • کدهای اختصاصی  در اين وبلاگ
  در كل اينترنت